Редакційна політика

Галузь та проблематика

Публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положення про рецензування.

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими фахівцями, що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.

Усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не допускає до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Creative Commons License
У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Мови

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою. Роботи, які на погляд редакційної колегії можуть мати особливу цінність для міжнародного наукового співтовариства, дублюються англійською мовою в електронній версії журналу.

 

Періодичність журналу

Періодичність журналу – 4 рази на рік (щоквартально).

 

Етичні правила наукового журналу

Видавництво Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  відповідально підходить до завдання підтримки наукової репутації. Журнал "Вісник Одеського національного університету. Хімія" публікує наукові роботи і несе відповідальність за їх відповідність найвищим стандартам.

Редакційна діяльність видавництва спирається на рекомендації:

Комітету з етики наукових публікацій – Committee of Publication Ethics

Міжнародні стандарти для редакторів і авторів – International standards for editors and authors;

Етичний кодекс ученого України - Ethics Code of scientists Ukraine;

А також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Видавництво робить все можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і для запобігання будь-яких порушень цих норм.

 

Редакційна рада

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:
Коваль Ігор Миколайович, д-р політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:
Запорожченко Олександр Вікторович, канд. біол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Іваниця Володимир Олексійович, д-р біол. наук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Хмарський Вадим Михайлович, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:
Андрієвський Сергій Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Ваксман Юрій Федорович, д-р фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Глєбов Віктор Вікторович, канд. іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Голубенко Лідія Миколаївна, канд. філол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Дунаєва Лариса Миколаївна, д-р політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Заморов Веніамін Веніамінович, канд. біол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Круглов Віктор Євгенович, канд. фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Кушнір В’ячеслав Григорович, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Менчук Василь Васильович, канд. хім. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Сминтина Олена Валентинівна, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Труба В’ячеслав Іванович, канд. юрид. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Черкез Євген Анатолійович, д-р геол.-мінерал. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Черноіваненко Євген Михайлович, д-р філол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

 

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Сейфулліна Інна Йосипівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри загальної хімії та полімерів, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР
Ракитська Тетяна Леонідівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної екології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Хома Руслан Євгенійович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР
Федько Надія Федорівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:
Амірханов Володимир Михайлович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Анікін Валерій Хомич, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Антонович Валерій Павлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділом аналітичної хімії та фізико-хімії координаційних сполук, Фізико-хімічного інституту НАН України ім. О.В. Богатського, Україна
Еннан Алім Амідович, доктор хімічних наук, професор, директор Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України
Ішков Юрій Васильович, доктор хімічних наук, завідувач кафедри органічної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Камалов Герберт Леонович, доктор хімічних наук, академік НАН України, завідувач лабораторії каталітичного синтезу, відділ молекулярної структури та хемоінформатики, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О.В. Богатського, Україна
Кокшарова Тетяна Володимирівна, доктор хімічних наук, доцент, професор кафедри неорганічної хімії та хімічної екології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Кузьмін Віктор Євгенович, доктор хімічних наук, чл.-кор. НАН України, завідувач відділом молекулярної структури та хемоінформатики, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О.В. Богатського, Україна
Марцинко Олена Едуардівна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії та полімерів, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Стрельцова Олена Олексіївна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії, ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Україна

ЗАКОРДОННІ ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:
Ataman Osman, Dr., Emeritus Professor, Retired Professor in Teaching and Research, Department of Chemistry Middle East Technical University Ankara, Ankara, Turkey
Bazel Yaroslav, DrSc., Full Professor, Head of Department of Analytical chemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovakia
Gucer Seref, Dr., Emeritus Professor, Researcher in Analytical chemistry, Uludag University Faculty of Art and Sciences Department of Chemistry, Bursa, Turkey
Gulea Aurelian, Dr, Full Professor, Head Chemistry Departement, Chemistry Departement, Moldova State University, Chișinău, Moldova
Lukov Vladimir, Dr, Full Professor, Professor of Department of Physical Chemistry, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation
Muratov Eugen, Dr, Research Assistant Professor, Vice-Director of Laboratory for Molecular Modeling, University of North Carolina, Division of Chemical Biology and Medicinal Chemistry, Chapel Hill, NC, USA
Nefedov Sergey, DrSc., Full Professor, Head of Department of the Chemistry of Synthetic Analogues of Natural Metalloenzymes, N.S.Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Panyushkin Viktor, Dr, Full Professor, Professor of Department of General, Inorganic Chemistry and Information Technologies, Kuban, State University, Krasnodar, Russian Federation
Tetko Igor, Dr, Professor, Chemoinformatics Group Leader, Helmholtz Zentrum (German Research Center for Environmental Health), Muenchen, Germany
Timco Grigore, Dr, Senior science researcher, Senior researcher and an honorary lecturer, The University of Manchester, Manchester School of Chemistry, Manchester,United Kingdom
Varnek Alexandre, Dr, Full Professor, Head of the Laboratory on Chemoinformatics, University of Strasbourg, Strasbourg, France

 

Бази реферування та індексування

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
  • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
  • Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
  • Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.
  • Index Copernicus (Польша) - міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. Створена з метою просування досягнень науки і підтримки національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і  науковими організаціями, знаходиться у веденні Index Copernicus International.
  • Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) (Росія) - міжнародна бібліографічна база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій ScienceIndex.
  • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.